Equipo : INCUBADORA PROGRAMABLE TERMOSTÁTICA

Equipo: INCUBADORA PROGRAMABLE TERMOSTÁTICA
Marca: ZHICHENG
Modelo: ZDP-A2050
Función: Incubar células
Responsable: Bernardo Sepúlveda
Unidad Responsable: CRIDESAT
Ubicación: LABORATORIO